• Manmunai South & Eruvil Pattu, Pradeshiya Sabha

 

  • Zonal Education Office - Paddiruppu

 

  • Veterinary Office - Kaluwanchikudy

 

  • Provincial Irrigation Department Kaluwanchikudy

 

  • Central Irrigation Department - Kaluwanchikudy

News & Events

Scroll To Top